Jedn± z pierwszych aplikacji mobilnych, która została przygotowana specjalnie dla mieszkańców Polski jest ksi±żka telefoniczna nieruchomosci. To wła¶nie za jej spraw± każdy posiadacz telefonu komórkowego może cieszyć się dostępem do przepastnej bazy adresowych firm z całego kraju, w tym również Gdańsk. Program zawiera nie tylko sam spis telefonów, ale również za spraw± tej aplikacji możemy bardzo łatwo odszukać na mapce każd± instytucję. Na dodatek wspomniana ksi±żka telefoniczna nieruchomosci pozwala na sposobno¶ć bezpo¶redniego kontaktu przez telefon albo też za po¶rednictwem poczty e-mail. Aplikacja doskonale pokazuje nam wszystkie nieruchomo¶ci dzięki mapce lub też za pomoc± nawigacji GPS. Ksi±żka telefoniczna nieruchomosci to ¶wietne narzędzie pozwalaj±ce na błyskawiczne odszukanie ważnych dla nas firm i instytucji. Na dodatek nie kończy się tutaj rola tej aplikacji, bo w dalszej kolejno¶ci możemy też odwiedzić stronę firmy, okre¶lić trasę dojazdu, a nawet podzielić się wyszukan± informacj± ze znajomymi za po¶rednictwem wiadomo¶ci SMS.

Proces nazisty. Świadek zmyślił pobyt w obozie Stutthof?

15.01.20

Zeznanie świadka z Florydy podczas jednego z ostatnich procesów byłego strażnika w nazistowskim obozie koncentracyjnym Stutthof zostały zakwestionowane. Niemieckie media podały, że mężczyzna nie jest tak naprawdę Żydem.

RSS

Izrael: Utonęło osiem F-16. Wojsko przyznaje się do błędu

15.01.20

Po intensywnych opadach deszczu w Izraelu, pod wodą znalazły się wojskowe podziemne hangary. Woda zalała osiem myśliwców F-16.

RSS

Awaryjny zrzut nad Los Angeles. Paliwo spadło na szkołę

15.01.20

Co najmniej 17 dzieci i 9 dorosłych odniosło niegroźne obrażenia, w tym podrażnienia oczu, po tym, jak samolot linii Delta zmuszony był zrzucić paliwo nad Los Angeles, m.in. nad szkołami, przygotowując się do awaryjnego lądowania.

RSS

Nawet najlepsze kwartalne lokaty przynoszą straty

15.01.20

Grudniowa inflacja wyniosła 3,4 proc., a specjaliści przewidują, że to nie koniec jej wzrostów. Biorąc pod uwagę stanowcze decyzje Rady Polityki Pieniężnej utrzymującej na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe i koszty podatku od zysów kapitałowych, oszczędzający nie mogą liczyć na zysk na lokatach. Nawet na najlepiej płacących depozytach zakładanych na okres kwartału klienci banków realnie tracą.

RSS

Podlasie - kompromitacja zamiast promocji turystycznej

15.01.20

Youtuber – znany w mediach społecznościowych jako Lord Kruszwil – nakręcił film promocyjny na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zrobił to we właściwym sobie stylu: w materiale pojawiają się wulgaryzmy, obraźliwe stereotypy i niewybredne żarty.

RSS

Kolei brakuje miliardów na odnowienie taboru

15.01.20

Większość pociągów jest już stara, średnia wieku wagonów pasażerskich zbliża się do 30 lat. Tymczasem nowe składy mocno drożeją, a unijne fundusze, wspierające ich zakupy, się kończą.

RSS

Obowiązują od 15 stycznia 2020 r.

15.01.20

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 31 grudnia 2019 r., poz. 2560)

RSS

Box sponsorowany

ksi±żka telefoniczna. Jednym z ciekawszych wynalazków, których nie doceniamy i nawet nie zauważamy jest spis numerów telefonów wraz ze spisem abonamentów. Powszechnie nazywamy ten wynalazek ksi±żk± telefoniczn±. W 1878 roku w USA, a dokładniej w okręgu New Haven, który mie¶ci się w stanie Connecticut ówczesna kompania telefoniczna opublikowała pierwsz± na ¶wiecie ksi±żkę telefoniczn±. Składała się ona z pięćdziesięciu samych nazwisk, które zostały posegregowane w czterech kategoriach, a mianowicie były, to kategorie : służby miejskie, mieszkańcy, różne oraz zawody. Powód zamieszczenia samych nazwisk jest bardzo prozaiczny. W 1878 roku nie istniały, po prostu jeszcze numery telefonów. W tamtych czasach po podniesieniu słuchawki zgłaszał się operator, który ł±czył nas z osob±, o któr± prosimy, a która znajdowała się w spisie. Pomysł był nowatorski, ale bardzo pomocny i skuteczny. Wraz z rozwojem telekomunikacji ksi±żka telefoniczna stała się elementem fundamentalnym do sprawnego prowadzenia interesów, zarz±dzania lub do wykonania zwyczajnego telefony z życzeniami. Pod koniec XX wieku pozornie ksi±żka telefoniczna straciła na znaczeniu. Jest, to jednak bardzo mylne spostrzeżenie, ponieważ unowocze¶niona została jedynie jej forma. Wystarczy, ze chcemy zadzwonić z naszego telefonu komórkowego do znajomego, szefa, czy kogo¶ z rodziny, by u¶wiadomić sobie ten fakt. Zarówno ten wynalazek jak zreszt± każdy wynalazek maj±cy na celu uporz±dkowanie sporych ilo¶ci informacji jest rzecz± całkowicie nieodzown± w erze informacyjnej, gdzie zewsz±d jeste¶my zalewani potokiem informacji w różnorodnej formie.

Box sponsorowany

Jakie widlaki s± lepsze: widlaki spalinowe czy widlaki elektryczne ? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, postaramy się jednak może po czę¶ci ten problem poruszyć. dostępne rodzaje wózków posiadaj± dobre i złe strony, wybieraj±c optymalne urz±dzenia do hali, powinno się przemy¶leć wiele czynników i przy ich pomocy oceniać, a póĽniej podj±ć decyzję. Najbardziej istotna kwestia to to, czy wózki widłowe będ± pracowały na otwartym terenie, czy w pomieszczeniu, jeżeli maj± jeĽdzić w zamkniętym pomieszczeniu motor spalinowy będzie niedobrym wyborem, ponieważ gazy wydechowe będ± przeszkadzać pracownikom. Do minusów silników elektrycznych należ± mało pojemne baterie, które trzeba długo ładować, ale z kolei widlak elektryczny jest bardziej cichy niż spalinowy, a ładowanie pr±dem nie tak drogie jak zalewanie baku benzyn± czy rop±. Za każdym razem gdy zastanawiamy się nad wyborem jakiego¶ urz±dzenia do pracy powinno się ocenić dokładnie za i przeciw, identycznie jest z wózkami widłowymi, decyzja o ich zakupie musi zawsze być bardzo wnikliwie przemy¶lana. Magazynowanie jest dzi¶ niezmiernie znacz±cym elementem prowadzenia wielu przedsiębiorstw, które prowadz± różnego rodzaju sklepy b±dĽ hurtownie. Nie mog± one pozwolić sobie na to, by klient odszedł z kwitkiem, dlatego rozległe przestrzenie magazynowe wypełniaj± towarami, które czekaj± by znaleĽć się na półkach, lub od razu u klienta. Do obsługiwania powierzchni magazynowych niezbędna jest niemała grupa wykwalifikowanych pracowników, w tym ludzi posiadaj±cych uprawnienia zezwalaj±ce im na prowadzenie wózków widłowych. Osoby takie mog± liczyć na bezpieczn± pracę i dosyć dobr± pensję, dlatego co roku coraz większym powodzeniem ciesz± się kursy, na których można uzyskać certyfikaty na kierowanie widlakami. Urzędowe potwierdzenie kwalifikacji stało się o tyle ważne, że uzyskany certyfikat zezwala również na podjęcie zatrudnienia w charakterze operatora wózka widłowego na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Kosztuj±cy kilkaset złotych kurs zwraca się więc w krótkim czasie w postaci znacz±co wyższych wypłat, co decyduje o jego znacznej renomie.

Box sponsorowany

Wózki widłowe i czę¶ci do wózków widłowych jest miarodajn± firm± na polskim rynku wózków widłowych. Rozprowadzamy produkty japońskich marek Toyota i Mitsubishi - zarówno nowe jak i używane po bardzo konkurencyjnych cenach. - czę¶ci zamienne do wózków widłowych polskich GPW, WW, RAK oraz platformowych, bułgarskich DV i EV, zachodnich wszelkiego typu. wózki widłowe

Box sponsorowany

nauka pływania Słupsk dla dzieci i młodzieży. Pływanie nie buduje charakteru lecz go sprawdza. Pływanie to ¶miech, pływanie to łzy, pływanie to pasja, szaleństwo, strach, nadzieja i krzyk. Pływamy dlatego że jeste¶my pływakami. Kochamy te emocje i bez nich nie możemy żyć. Tak powie każdy kto złapie wodnego bakcyla. Zapraszam Ciebie... małego, dużego do poznania czym jest i może być pływanie. Przekonasz się sam. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia nauki pływania ukierunkowane s± na ogóln± poprawę sprawno¶ci i kondycji fizycznej. nauka pływania Słupsk skierowana jest dla osób dorosłych i starszych chc±cych popracować nad wydolno¶ci± swojego organizmu. Uczestnicz±c w zajęciach zdobywamy nowe umiejętno¶ci, przełamujemy swoje wszelkie obawy i leki przed wod± a tym samym polepszamy swoje samopoczucie. Poprawiamy pracę układu sercowo-naczyniowego, wzmacniamy korpus mię¶niowy, dbamy o układ kostno-stawowy i a to wszystko mile spędzaj±c czas w gronie nowo poznanych osób. Zajęcia te s± Ľródłem relaksu i satysfakcji z pożytecznie wykorzystanego czasu. Zajęcia obejmuj± swym zakresem przyszłe mamy, które zdecydowały się zrobić co¶ dla siebie i swojego maleństwa jeszcze przed przyj¶ciem na ¦wiat. S± to zajęcia bezpieczne, przynosz±ce uczucie relaksu i ogólnego komfortu. Skupiaj± się na wzmocnieniu jednych partii mię¶niowych i na rozluĽnieniu i uelastycznieniu innych, co istotne przy porodzie. Odci±żaj± kręgosłup sprzyjaj± ogólnej poprawie metabolizmu, zwiększaj± wytrzymało¶ć i wydolno¶ć bez odczuwalnego zmęczenia, koj± zmysły. Dodaj± sił i chęci do codziennego funkcjonowania. Oferujemy dodatkow± możliwo¶ć darmowych konsultacji i porad z wykwalifikowana położn±. Przyszłe mamy mog± również liczyć na prywatn± opiek± podczas ci±ży, porodu i po narodzinach. Panie zainteresowane zajęciami w wodzie proszone s± o dostarczenie za¶wiadczenia od swojego ginekologa mówi±ce o braku przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach w basenie.

Box sponsorowany

Słupsk: Z uwagi na duży obrót gotówkowy i bezgotówkowy czyha na nas całe multum zagrożeń zwi±zanych z tymi procesami. Skutkiem tego stoj±ce na straży praworz±dno¶ci organy państwowe zrodziły do życia szereg agend maj±cych za cel dbanie o interes obywatela i państwa. Do takich wła¶nie instytucji zaliczyć należy Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIIF pomocny tu jest (adwokat). Organ ten ma za zadanie eliminować przestępczo¶ć finansow±. Dzięki licznym przepisom prawnym posiada on szereg instrumentów powalaj±cych eliminować już w zarodku pranie brudnych pieniędzy oraz zapobiegać wspieraniu finansowo terroryzm. Dzięki temu, że istnieje GIIF pojawia się możliwo¶ć bież±cego analizowania i przetwarzania potencjalnych zdarzeń mog±cych mieć koligacje z wspieraniem finansowo przestępczo¶ci zorganizowanej. W przypadku uzasadnionych podejrzeń odno¶cie możliwego prania brudnych pieniędzy Generalny Inspektor Informacji Finansowej wprowadza w życie procedury opisane w ustawie o finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakby tego było mało GIIF jest zobowi±zany do redystrybucji swoich podejrzeń innym organom w kraju i zagranic± i znowu tutaj polecamy usługi adwokata: adwokat, radca

Box sponsorowany

Posiadamy w swojej ofercie ogrody zimowe i zabudowy szklane, fasady, pełen zakres stolarki aluminiowej, które s± wykonane z profili aluminiowych produkowanych w najnowszych technologiach pozwalaj±cych jednocze¶nie zapewnić gwarancje wysokiej jako¶ci i bezpieczeństwa. Możliwo¶ci technologiczne, które ci±gle rozwijaj± się w branży stolarki aluminiowej pozwalaj± stwierdzić że w obecnych czasach wiedzie ona prym w budownictwie. Powodem takiego wzrostu zainteresowania zabudowami szklanymi i ogrodami zimowymi jest ich doskonała trwało¶ć oraz jako¶ć. Oferujemy także: meble kuchenne

Grecja - setki milionów euro na projekty turystyczne

15.01.20

570 milionów euro – tyle kosztować będą trzy duże inwestycje turystyczne, szykowane w Grecji. Wśród nich są budowa hoteli i rozwój centrum kulturalno-biznesowego.

RSS

Niemcy w tym roku nie będą oszczędzać na podróżach

15.01.20

W tym roku Niemcy chcą podróżować tak samo często jak w minionym. Najwięcej pojedzie jak zwykle do Hiszpanii, Włoch, Turcji i Austrii. Ale widać nowe trendy w nastawieniu turystów.

RSS

"Na co Kaczyński się zgodził podpisując traktat lizboński?"

15.01.20

- Rząd polski prowadzi politykę, która nie wynika z żadnych doraźnych potrzeb narodu, tylko jest spełnianiem pewnego ideologicznego "widzimisię" przywódców partii Prawo i Sprawiedliwość - mówił w PSL senator PSL-UED Michał Kamiński.

RSS

Sri Lanka: Chińczyk złapany na próbie przemytu 200 skorpionów

15.01.20

Obywatel Chin został złapany na gorącym uczynku przy próbie nielegalnego wywiezienia ze Sri Lanki 200 żywych skorpionów - informują służby celne Sri Lanki.

RSS

Biden: W 2002 roku popełniłem błąd ws. Iraku

15.01.20

W czasie debaty prawyborczej w Iowa z udziałem kandydatów ubiegających się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich Bernie Sanders skrytykował swojego rywala, Joe Bidena, za zagłosowanie w 2002 roku w Senacie, które umożliwiło administracji George'a W. Busha przeprowadzenie inwazji na Irak - informuje Reuters. Biden w odpowiedzi przyznał, że popełnił błąd.

RSS

Sanders: Mój wiceprezydent nie będzie starym białym mężczyzną

15.01.20

W wywiadzie dla "The New York Times" senator Bernie Sanders, ubiegający się o nominację Partii Demokratycznej w prawyborach prezydenckich, zapowiedział, że jeśli uzyska nominację, wówczas jego kandydat na wiceprezydenta nie będzie "starym, białym mężczyzną".

RSS

Klimatolog: Australia może stać się niezdatna do życia

15.01.20

Wzrost średnich temperatur na Ziemi może sprawić, iż Australia stanie się tak gorąca i sucha, że mieszkańcy tego kraju staną się uchodźcami klimatycznymi - uważa amerykański klimatolog i geofizyk Michael Mann.

RSS

Japonia: Minister udaje się na urlop ojcowski

15.01.20

Japoński minister środowiska, Shinjiro Koizumi, ma wkrótce ogłosić, że udaje się na urlop ojcowski. Koizumi ma tym samym stanowić przykład dla japońskich mężczyzn - informuje Reuters.

RSS

Informacjeksi±żka telefoniczna Polski - wersja na płytach CD i DVD, lub ¶ci±gana z serwera, oferujemy wszystkie 16 województw, firmy i osoby prywatne, program ma dowolne przeszukiwanie, bazy danych w formacie msaccess - niekodowane, lub kodowane, ksi±żka telefoniczna - możliwo¶ć dodania szerokiej oferty firmy, telefony firm i osób prywatnych. Jedyna w Polsce na CD lub DVD, zawieraj±ca firmy i osoby prywatne. Nasza ksi±żka telefoniczna, jest wydawnictwem cało¶ciowym, czyli zawieraj±cym wszystkie 16 województw, ale także oferujemy mniejsze czę¶ci na życzenie, czyli np. 1 województwo.


Menu witryny